سال رونق تولید مبارک باد   ***   بیمه "ما" برای سومین سال متوالی موفق به کسب رتبه یک توانگری مالی شد   ***   پيام تبريك مديرعامل بيمه "ما" به مناسبت فرا رسيدن سال نو   ***
بیمه هواپیما

امروزه هواپیما یکی از وسایل حمل و نقل آسان وسریع بین شهری و بین المللی است که در حمل و نقل مسافران و کالا نقش آفرین است . خطرات ناشی از استفاده این وسیله نقلیه بسیار پر هزینه و سنگین است . بیمه"ما" با بیمه گرهای دیگر به صورت اتکایی این خطرات را تحت پوشش قرارداده و جبران خسارت می کنند.

مدت بیمه بدنه

مدت بیمه بدنه یک سال است که می تواند کمتر نیز باشد و بر اساس توافق بیمه گر و بیمه گذار تعیین می شود.

تعهدات بیمه گر در بیمه بدنه

بدنه هواپیما، تعمیر، تعویض و جایگزینی قسمت های آسیب دیده ناشی از تحقق خطر در بیمه را شامل می شود.

خسارت کلی

تعهد بیمه گر، به طور کلی به چند صورت است که یا تهیه هواپیمای دیگراز همان نوع در وضعیت و شرایط مشابه است که از نظر سن و استهلاک و دیگر موارد یکسان باشد یا پرداخت مبلغی است که بیمه گذار بتواند هواپیمای مشابه را از بازار خریداری کند و یا توافقات دیگری بین بیمه گذار و بیمه گر انجام می شود.

تامین خسارت جزئی

تعمیر، تعویض و جایگزین های قسمت های آسیب دیده و سایر خسارت جزئی را شامل می شود.

انواع بیمه هوایی

بیمه فقط خسارت کلی 

بیمه ریسک های روی زمین

بیمه قطعات یدکی

بیمه از دست دادن منافع

بیمه عدم النفع

بیمه مسئولیت هواپیما

بیمه مسئولیت هواپیما

مسئولیت بیمه گذار در برابر مسافران ، اشخاص ثالث ، موسسات حمل و نقل و صاحبان کالا که خسارت و زیان وارد در تأخیر و تحویل را نیز شامل می شود ، بر عهده دارد. مسئولیت مالکان و بهره برداران فرودگاه ها ، باند فرودگاه ، نقل و انتقال چمدان و بار مسافران ، سر خوردن مسافران در محوطه لغزنده فرودگاه ، انفجار هواپیما هنگام سوخت گیری ، تهیه و تأمین غذا ، تأخیر ، مسمومیت غذایی ، مسئولیت ناشی از استفاده از وسایل نقلیه موتوری(سواری ، اتوبوس و کامیون که در محوطه فرودگاه تردد می کنند) را تحت پوشش قرار می دهد. مسئولیت هواپیما در آشیانه و تعمیرگاه ، پارک هواپیما در آشیانه ، ریزش و خرابی آشیانه ، سرویس و نگهداری هواپیما و مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث را بر عهده دارد.

در زمان بیمه کردن بدنه و مسئولیت هواپیما چهار اصل زیر در نظر گرفته می شود:

 نوع هواپیما

خصوصیات ، دانش فنی و ساعت پرواز خلبان

موقعیت جغرافیایی که هواپیما در آن مناطق تردد می کند

اهدافی که هواپیما برای انجام آن به کار میرود

 

 

بیمه هواپیما معمولا برای موارد زیر به کار می رود

پرواز در خطوط هواپیمایی مجاز و به منظور فعالیت تجاری

در مصارف علمی ، تحقیقاتی و عکسبرداری

برای مصارف کشاورزی

استفاده در مصارف صنعتی

به عنوان هواپیمای شخصی ، مصارف کاری و تفریحی

اگرچه خسارات رایج آتش سوزی ، دزدی ، طوفان و خسارات زمینی(تصادم در غیر مواقع پرواز)دارای پوشش است اما هواپیما به بیمه بدنه صورت تمام خطرات و به سه شکل زیر ارائه می شود.

بیمه تمام خطر ، در زمانی که هواپیما در حرکت نیست:

کلیه خسارات و فقدان فیزیکی هواپیما در زمانی که در فرودگاه (زمین) قرار دارد و از نیروی محرکه خود برای حرکت و جابجایی استفاده نمی کند ، تحت این نوع بیمه پوشش می گیرد.

بیمه تمام خطر ، به جز مواقعی که هواپیما در پرواز است:

کلیه خسارات و فقدان فیزیکی هواپیما در روی زمین حتی خسارات زمان جابجایی هواپیما (Taxing) شامل این نوع پوشش بیمه ای می شود.

بیمه تمام خطر ، بر روی زمین و در زمان پرواز :

کلیه خسارات و فقدان ناشی از حرکت ، توقف و یا جابجایی هواپیما بر روی زمین و در زمان پرواز مورد پوشش این بیمه قرار می گیرد.

پوشش های بیمه مسئولیت هواپیما

جرح بدنی به استثنای مسئولیت در قبال سرنشینان هواپیما

این نوع بیمه ، بیمه گذار را در قبال اقدامات و دعاوی قانونی اشخاص ثالث برای مواردی چون جرح بدنی ، بیماری ، امراض و مرگ ناشی از حادثه (در قبال مالکیت ، تعمیر و نگهداری و کاربرد هواپیما ) با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه پوشش می دهد.در این نوع پوشش بیمه ای غرامت هر شخص در قبال خدمت و یا صدمات بدنی مشخص است و حداکثر تعهد بیمه گر برای خسارات ناشی از هر حادثه نیز معین است.

جرح بدنی سرنشینان هواپیما

در این نوع بیمه نامه بیمه گذار در قبال دعاوی و اقدامات قانونی ، سرنشینان هواپیما را در مواردی چون جرح بدنی ، بیماری ، امراض و مرگ ناشی از حادثه هواپیما با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ، مورد پوشش قرار می دهد .لذا غرامت هر شخص در قبال فوت و یا صدمات بدنی مشخص است و حداکثر تعهد بیمه گر نیز برای خسارات ناشی از هر حادثه معین شده است.

بیمه مسئولیت خسارات مالی

این نوع پوشش ، بیمه گذار را در قبال دعاوی و غرامت های مالی ناشی از فعالیت های مربوط به مالکیت ، تعمیر و نگهداری و یا کاربرد هواپیما تأمین می کند.حدود مسئولیت بیمه گر برای هرحادثه معین است.