سال رونق تولید مبارک باد   ***   بیمه "ما" برای سومین سال متوالی موفق به کسب رتبه یک توانگری مالی شد   ***   پيام تبريك مديرعامل بيمه "ما" به مناسبت فرا رسيدن سال نو   ***
بيمه انرژي

بیمه انرژی

جهت استخراج نفت ، گاز ، پالایش آنها و سایر کارخانجات جانبی که در فرایند تولید نفت و گاز احداث می شوند بیمه نامه ای تحت عنوان انرژی در صنعت بیمه مطرح است.  خطرات ایجاد شده و خسارات بوجود آمده در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی چه در هنگام ساخت و چه در زمان بهره برداری توس


ط بیمه نامه انرژی بیمه می شوند. با توجه به ارزش تعهد بیمه گر در قبال خطرات ایجاد شده و پرداخت و خسارت بوجود آمده چه در بخش ساحلی و چه در بخش فراساحلی شرکت های بیمه داخلی معمولا نیازمند پوشش بیمه اتکایی و یا بیمه مشترک (co-Insurance) هستند.

انواع پروژه های انرژی

پروژه های انرژی به دو بخش تقسیم می شوند :

ساحلی و فراساحلی

در بیمه پروژه های انرژی warranty Surveyor اهمیت ویژه ای دارد و بیمه گران با توجه به آن نرخ و شرایط را اعلام می کنند و بیمه گذاران در حین انجام کار باید Warranty را رعایت نمایند. معمولا حفاری چاه ، نصب جاکت ، تاپ ساید (Topside) ، لوله گذاری و تأسیسات جانبی در دریا انجام م

یگیرد و پس از استخراج از طریق لوله نفت و گاز به ساحل انتقال می یابند و در پالایشگاه تصفیه انجام می گیرد. این پروژه ها در زمان بهره برداری نیز به صورت سالیانه تحت پوشش بیمه قرار می گیرند . پوشش حوادث طبیعی ناشی از اجرای کار در زمان نصب ، مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث ، اموال مجاور ، شکست ماشین آلات ، عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات و غیره می باشد.

برخی عناوین بیمه های حوزه انرژی

بیمه حفاری چاه های نفت و گاز در ساحل و یا فراساحل

بیمه تمام خطر سکوهای نفتی

بیمه تمام خطر اموال ، ابزار و ماشین آلات موجود در ساحل و فراساحل

بیمه تمام خطر پالایشگاه ها

بیمه تمام خطر کارخانجات و تأسیسات پتروشیمی

بیمه تمام خطر تجهیزات حفا

ری انواع  بیمه نامه های مسئولیت اعم از قانونی ، قراردادی یا فنی

بیمه آلودگی محیط زیست

مسئولیت حقوقی شخص ثالث در قبال قراردادها

بیمه محمولات و انبارداری

بیمه عدم النفع

بیمه تجهیزات زیر دریا

بیمه بیرون کشیدن سکوی غرق شده