سال رونق تولید مبارک باد   ***   بیمه "ما" برای سومین سال متوالی موفق به کسب رتبه یک توانگری مالی شد   ***   پيام تبريك مديرعامل بيمه "ما" به مناسبت فرا رسيدن سال نو   ***
بیمه عمر و سرمایه گذاری

در بیمه عمر و سرمایه گذاری ، بیمه گذار بر پایه نیازهای خود و خانواده در ابتدا سرمایه ای را به عنوان سرمایه پایه بیمه انتخاب می کند و به تناسب سرمایه انتخابی و همچنین با توجه به تمایل و توان مالی خود ، مبالغ حق بیمه و نحوه پرداخت آن را ( اعم از ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سالانه و یکجا ) برمی گزیند. حق بیمه های پرداختی پس از کسر حق بیمه لازم برای پوشش فوت ، هزینه های بیمه نامه ، مالیات بر ارزش افزوده و حق بیمه پوشش های اضافی ، به اندوخته سرمایه گذاری افزوده می شود .این اندوخته ، طی سال های بعد با افزوده شدن حق بیمه ها و اختصاص سود به آنها ، افزایش یافته و با تشکیل یک سرمایه حیات ، پس اندازی مطمئن برای رفع نیازهای احتمالی و برنامه های آینده بیمه شده خواهد بود.

طرح بیمه عمر و سرمایه گذاری ترکیبی از یک بیمه عمر و یک اندوخته سرمایه گذاری بوده که علاوه بر ارائه پوشش خطر فوت و برخی پوشش های اضافی ، درآمدهایی را با تضمین یک نرخ سود سرمایه گذاری مشخص در زمان حیات نصیب بیمه گذار می کند. در این بیمه نامه ، پوشش فوت با انتخاب یک سرمایه پایه فوت فراهم می شود که قابلیت افزایش در سالهای آینده را خواهد داشت و تنها در صورت فوت بیمه شده به بازماندگان پرداخت می شود.

پوشش حیات نیز با جمع آوری و انباشت بخشی از وجوه پرداختی بیمه گذار در یک اندوخته سرمایه گذاری، تامین می شود که این اندوخته می تواند با هدف تامین دوره بازنشستگی یا سایر مقاصد مالی فرد در آینده، تشکیل شود .

در این بیمه نامه علاوه بر پوشش خطر فوت برخی از پوشش های اضافی دیگر نیز پیش بینی شده که هر یک از آنها با اختصاص حق بیمه مربوط به خود ، تعهدات اضافی را برای بیمه گر به دنبال دارد و در صورت وقوع خطر از بیمه شده حمایت می کند. به طور کلی باید گفت که این بیمه نامه از حیث تنوع پوشش ها و نحوه ارائه آنها جامع ترین بیمه نامه موجود در جهان است که اغلب نیازهای معیشتی یک خانواده را برای مدتی طولانی تأمین کرده و مزایای آن نقش بسیار سودمندی در حیات اقتصادی و رفاه اجتماعی فرد و خانواده اش دارد.

مزایا و ویژگی های بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

تخصیص  سود سرمایه گذاری علی الحساب تضمینی به صورت روز شمار به مدت 10 سال با نرخ 18 درصد برای 5 سال اول و 15 درصد در 5 سال دوم

پرداخت اندوخته سرمایه گذاری در صورت حیات بیمه شده در پایان قرارداد

پرداخت سرمایه فوت بیمه نامه و اندوخته سرمایه گذاری در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد

حق انتخاب نحوه پرداخت حق بیمه به صورت یکجا ، سالانه ، شش ماهه ، سه ماهه و ماهانه

امکان دریافت وام به اعتبار اندوخته بیمه نامه

امکان بازخرید بیمه نامه طی مدت قرارداد

ارائه پوشش فوت برای بیمه شده دوم(معاف از پرداخت هزینه های بیمه گری)

ارائه پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فوت بیمه شده اول (بیمه گذار)

امکان افزایش سالیانه حق بیمه از 0 تا 20 درصد

امکان افزایش سالیانه سرمایه فوت از 0 تا 15 درصد

پوشش فوت ناشی از حادثه تا سقف 100.000.000 ریال بدون پرداخت حق بیمه اضافی به شرط پرداخت اولین قسط بیمه نامه در زمان تکمیل فرم پرسشنامه

پرداخت 25 درصد از سرمایه فوت در آخرین سال حیات بیمه شده حداکثر تا سقف 150.000.000 ریال

برخورداری از معافیت های مالی به شرح زیر:

بخشودگی مالیاتی حق بیمه های عمر و سرمایه گذاری:

بر اساس ماده 137 قنون مالیات های مستقیم ، حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات کسر می شود.

معافیت سرمایه بیمه عمر و سرمایه گذاری (سرمایه فوت و اندوخته سرمایه گذاری) از مالیات بر درآمد:

سرمایه بیمه عمری که بیمه گذاران یا استفاده کنندگان از مؤسسات بیمه به صورت یکجا یا مستمری دریافت می کنند، طبق ماده 136 قانون مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.

معافیت سرمایه بیمه عمر و سرمایه گذاری (سرمایه فوت و اندوخته سرمایه گذاری) از مالیات بر ارث

امکان برخورداری از پوشش های اضافی شامل :

جبران هزینه های بیمارستانی ناشی از وقوع بیماری های خاص:

شامل سکته مغزی ، سکته قلبی ، سرطان ها ، پیوند اعضای اصلی بدن و همچنین پرداخت هزینه های عمل جراحی کرونر قلب باز حداکثر تا سن 60 سالگی و تا سقف سرمایه 250.000.000 ریال به صورت غرامت

فوت در اثر حادثه:

پرداخت 1 تا4 برابر سرمایه فوت حداکثر تا سقف 2.000.000.000 ريال

پرداخت سرمایه نقص عضو یا از کار افتادگی ناشی از حادثه ( معادل سرمایه فوت)

پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از حادثه:

به میزان 20 درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف 200.000.000 ريال

معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی دائم و کامل (ناشی از حادثه یا بیماری):

غرامت روزانه بستری به علت کما ناشی از حادثه ؛ روزانه معادل 5 در هزار سرمایه فوت تا 90 روز

در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده در اثر حادثه یا بیماری تا انتهای مدت بیمه نامه از پرداخت حق بیمه معاف خواهد شد

پرداخت مستمری بیکاری در صورت از کار افتادگی دائم و کامل (ناشی از حادثه یا بیماری):

معادل 1 تا 3 برابر آخرین حق بیمه پرداختی تا ده سال یا سن 60 سالگی حداکثر تا پایان مدت بیمه نامه

سرمایه از کار افتادگی : معادل سرمایه فوت حداکثر تا000/000/000/1ريال